Мәзір

Тегін шұғыл желі телефоны:

Тапсырыс берушінің дауысы

Біз өзіміздің тапсырыс берушіміздің табысы үшін жұмыс жасаймыз. 

Клиенттер – бұл біздің басты шаруамыз. Біз өзімізді Борусанның өкілдері деп санаймыз, Біздің барлығымыз, біздің атқаратын жұмысымыз және қабылдайтын барлық шешімдеріміз – бұл біздің клиенттер мен бизнес үшін қажет екендігін толық сезінумен жұмыс жасаймыз. Біз құндылытарымызды жинақтайтын ұзақ мерзімді тығыз қатынастар құра отырып, өзіміздің клиенттеріміздің адалдығына жұмыс жасаймыз. Біздің клиенттермен қатынасымыз икемділікке, тұрақтылыққа, жылдамдық және шешімдер неігізінде әріптестік жасауға негізделген. 


Біз өз клиенттеріміздің құндылығын өзіміздің өнімдермен және жоғары сапалы қызметтермен біріктіреміз. 

Өз бизнесіміздің әрбір жолында өзіміздің клиенттеріміз үшін өнімдер мен қызметтердің жоғары сапасын ұсынамыз; біз бәсекелестерге қарағанда әрдайым бір қадам алда болуға ұмтыламыз. Біз клиенттердің шекті қажеттіліктері мен күткен үмітін сезінеміз; қажет болған жағдайда оларға сәйкес біз өз өнімдерімізді, қызметтер мен бизнесті жүргізу әдістерін әзірлейміз. 


Біз клиенттің пікірін тыңдаймыз. 

Біз клиенттердің талаптарының өзгеруін күтеміз, және бастамашылық тәсілмен қысқа мерзімде шешімдерді қалыптастыруға талпынамыз. Біздің басымдықтарымыз біздің клиенттеріміздің басымдықтарын ескере отырып, анықталады. 


СІЗДІҢ “Мен қосалқы бөлшектердің Астана қаласында болғанын қалаймын”, - деп АЙТҚАНЫҢЫЗДЫ БІЗ ТЫҢДАДЫҚ. 

2013 жылдың соңында Астанада қосалқы бөлшектердің жаңа қоймасы ашылды.  Белгілі бір тораптарға сұраныстың өзгеруі туралы деректерге сүйене отырып,  қоймадағы қосалқы бөлшектердің саны мен номенклатурасы үнемі қайта қаралып отырады. Қосалқы бөлшектердің оңтайлы қорының болуы сұрауларға байланысты жылдам әрекет етуге және істен шығуларды барынша қысқа мерзімнің ішінде түзетуге, осылайша техниканың тұрып қалу уақытын азайтуға мүмкіндік береді. 


“Банк арқылы төлем жүргізуге өте көп уақыт кетеді” 

Компанияның Алматы қаласындағы кеңсесінде POS-терминал орнатылған. Қазіргі заманғы технологиялар банктің пластик карточкасын пайдалана отырып, бір минуттың ішінде төлем жүргізуге мүмкіндік береді.  Есеп айырысу рәсімі өте ыңғайлы әрі тиімді. Оның үстіне, біздің тапсырыс берушілеріміз қолма-қол ақшаның үлкен сомасын пайдалану кезінде туындайтын қауіп-қатерлерден біржола құтылған. 

Бізді бағалаңыз

1. Оцените, пожалуйста, насколько Вы были удовлетворены предложенным способом оплаты за запчасти?
2. Насколько Вы были удовлетворены наличием запчастей в Борусан Макина Казахстан в последний раз (все ли запчасти были в наличии)?
3. Насколько Вы были удовлетворены скоростью обработки последней заявки на запчасти?
4. Насколько Вы в целом довольны общением с сотрудниками отдела запчастей?
5. Оцените, пожалуйста, насколько срок поставки запасных частей в Борусан Макина Казахстан соответствовал обещанному?
6. Оцените, насколько безошибочно был обработан Ваш последний заказ?
7. Основываясь на Вашем последнем опыте покупки запчастей в Борусан Макина Казахстан, насколько аккуратно и своевременно были подготовлены бухгалтерские документы?
8. В целом, оцените уровень обслуживания при последней покупке запчастей в Борусан Макина Казахстан?
1. Основываясь на Вашем последнем опыте покупки техники в Борусан Макина Казахстан насколько простыми и удобными показались Вам процедуры заключения договора и заказа техники? KZ
2. Оцените, насколько профессиональными были ответы представителя отдела продаж Борусан Макина Казахстан и предоставленная им информация по Вашему запросу?
3. Пожалуйста оцените, насколько быстро реагировали представители отдела продаж Борусан Макина Казахстан на Ваши запросы?
4. Оцените, пожалуйста, степень подготовленности представителей отдела продаж Борусан Макина Казахстан при личных встречах с Вами? (брошюры, каталоги, техническая литература, расчёты и т.д.)
5. Пожалуйста, оцените, насколько время доставки техники соответствовало обещанному Борусан Макина Казахстан ?
6. Оцените, насколько качество доставки и комплектация техники, приобретенной у Борусан Макина Казахстан, соответствовали обещанному?
7. Основываясь на Вашем последнем опыте покупки в Борусан Макина Казахстан, насколько аккуратно и своевременно были подготовлены бухгалтерские документы?
8. Пожалуйста, оцените насколько в целом Вы были удовлетворены работой Борусан Макина Казахстан при покупке Вашей техники?
9. У Вас есть предложения как Борусан Макина Казахстан мог бы улучшить качество обслуживания?